Vrienden van de Kindertelefoon

Vanaf 1979 is het telefoonnummer van De Kindertelefoon beschikbaar voor alle kinderen. Deze voorziening is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het hulpaanbod aan kinderen. Via telefoon en internet wordt ieder kind een gelegenheid geboden steun te zoeken of zijn of haar verhaal kwijt te kunnen.
De Kindertelefoon is uitgegroeid tot een professionele landelijke organisatie die nog steeds drijft op de inzet van vrijwilligers achter de telefoon en achter de schermen.

De Stichting Vrienden van de Kindertelefoon wil extra financiƫle middelen verwerven waarmee activiteiten kunnen worden gefinancierd waarvoor geen subsidie beschikbaar is. Dat kunnen investeringen zijn in de hulpmiddelen van De Kindertelefoon, in de training van vrijwilligers of de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal.
De Stichting doet dit door het uitvoeren van wervingsactiviteiten waarmee donateurs worden gevonden voor projecten van De Kindertelefoon. De vriendenstichting zelf werkt op basis van inzet van vrijwilligers.

Vrienden van de Kindertelefoon

De bijdragen van de vriendenstichting worden mogelijk door donaties van particulieren en bedrijven. Donaties worden gedaan voor specifieke projecten of voor de algemene ondersteuning van het werk van De Kindertelefoon. Alle middelen die de vriendenstichting ontvangt worden besteed aan projecten die door De Kindertelefoon zelf worden aangevraagd.

U kunt De Kindertelefoon ondersteunen door bij te dragen aan een project of door algemene donaties.
Dat kan op rekeningnummer NL31 INGB 0000 0065 43 ten name van de Stichting Vrienden van de Kindertelefoon