Over ons

Doel van de stichting

De stichting heeft tot doel middelen te verwerven ter ondersteuning van de activiteiten van De Kindertelefoon in Nederland.

Postadres

Het postadres van de stichting is:

Stichting Vrienden van de Kindertelefoon
t.a.v. mevrouw Wanda Cornelissen, secretaris
Oudekamp 11A
3512 KG Utrecht

Kamer van Koophandel

De Stichting Vrienden van de Kindertelefoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41183348.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

De heer B.E. Feijtes, voorzitter
Mevrouw W.J.M. Cornelissen, secretaris
De heer E.A.J. van der Zalm, penningmeester
De heer S.F.C. Schols, lid

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding, alleen gemaakte onkosten worden vergoed.