Vernieuwing lesmateriaal voor scholen

Het project

De Kindertelefoon heeft bij de Vriendenstichting een verzoek ingediend voor de financiering van nieuw lesmateriaal voor de gastlessen die de Kindertelefoon geeft op scholen. Voor deze vernieuwing was een bedrag nodig van € 15.000. De Vriendenstichting heeft voor dit doel een speciale fondsenwerving uitgevoerd en heeft met de opbrengsten daarvan het benodigde bedrag aan De Kindertelefoon kunnen bieden.

Voorlichting via gastlessen op scholen

De Kindertelefoon biedt voorlichting aan leerlingen vanaf groep 5 van de basisschool tot klas 3 van het Voortgezet Onderwijs (leerlingen van 8 t/m 13 jaar). De voorlichting wordt gegeven in de vorm van gastlessen door het hele land. In 2017 zijn meer dan 300 gastlessen gegeven, waarmee bijna 9.000 kinderen zijn bereikt. De gastlessen worden gegeven door getrainde medewerkers of vrijwilligers van De Kindertelefoon.

In de gastlessen wordt leerlingen geleerd hoe en waarvoor ze De Kindertelefoon kunnen bereiken en ze leren wat ze kunnen verwachten als ze contact opnemen. De gastlessen zijn op maat gemaakt voor elke doelgroep en mooi vorm gegeven met werkboekjes en interactieve werkvormen. De lessen kunnen ook door docenten worden gebruikt.

Wat bieden de gastlessen?

Lessen op scholen zijn een leuke, interactieve en directe manier om kinderen te laten kennismaken met De Kindertelefoon. De (gast)lessen zijn een belangrijk middel voor De Kindertelefoon om voorlichting te geven over kinderrechten (het recht om gehoord te worden en het recht op inspraak) én onze diensten (een plek waar alle kinderen van 8 tot 18 jaar in vertrouwen kunnen praten). Ook geven de (gast)lessen de mogelijkheid om onderwerpen als pesten en kindermishandeling in een klas aan de orde te stellen én om van kinderen horen wat ze vinden of willen van De Kindertelefoon.

De lessen bestaan uit een digibord-les en een docentenhandleiding. In de les worden opdrachten, filmpjes en vragen afgewisseld. De leerlingen werken actief aan hun kennis over De Kindertelefoon, via het digibord, met opdrachten en in groepjes.
De lessen worden door leerlingen en docenten zeer gewaardeerd.

Aanpassing gastlesmateriaal noodzakelijk

De huisstijl is een belangrijk middel om De Kindertelefoon herkenbaar te laten zijn voor kinderen. Het materiaal dat is gastlessen wordt gebruikt is daar een belangrijk onderdeel van. De vernieuwing van De Kindertelefoon heeft ook een nieuwe huisstijl gebracht. Daarmee moest ook het gastlesmateriaal worden aangepast. Die aanpassing is uitbesteed aan Codename Future/Zinvol Leren. Deze makers hebben eerder lessen ontwikkeld voor o.a. Unicef en Defence for Children.

Wat heeft de Vriendenstichting bereikt?

De Vriendenstichting heeft voor inzamelen van middelen voor de herziening van het gastlesmateriaal een speciale fondsenwerving uitgevoerd. Daarvoor zijn vermogende personen uit het netwerk van het bestuur van de Vriendenstichting benaderd. Met hulp van vijf donateurs is uiteindelijk de benodigde € 15.000 bij elkaar gebracht. De Kindertelefoon kon aan het werk met de herziening van het lesmateriaal. Begin 2017 heeft De Kindertelefoon haar project afgesloten en zijn de lespakketten nieuwe stijl beschikbaar voor de gastlesgevers en voor scholen.
De donateurs hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een bezoek aan De Kindertelefoon en hebben daar inzicht gekregen in het werk en de organisatie van De Kindertelefoon. Eén van de teamcoördinatoren voor de gastlessen heeft een presentatie gegeven over de gastlessen en het nieuwe materiaal daarvoor.
De donateurs, de Vriendenstichting en De Kindertelefoon kijken terug op een geslaagde samenwerking met een mooi resultaat.