Eenmalige publicatie van een magazine

Het project

De Kindertelefoon wil haar kennis over de doelgroep naar buiten brengen. Via de website en het forum is de Kindertelefoon in staat jongeren te betrekken bij inhoudelijke thema’s. Het project Publicatie Kindertelefoon is gericht op een bredere doelgroep, bestaande uit ketenpartners, jongeren en de media. Ook partners en geïnteresseerden zijn van belang voor De Kindertelefoon om te komen tot samenwerking, voor draagvlak voor het werk van De Kindertelefoon of voor het verkrijgen van donaties.
Om een brede groep te bereiken wil De Kindertelefoon een publicatie uitbrengen in de vorm van een glossy met veel foto’s, waarin op toegankelijke wijze de lezers worden geïnformeerd over het werk van De Kindertelefoon. Voor een dergelijke publicatie in een voldoende oplage is een extra bedrag nodig van € 15.000.

Doelstelling publicatie Kindertelefoon

De positie van de Kindertelefoon wordt verduidelijkt en versterkt. Wat is de Kindertelefoon en wat doet de Kindertelefoon precies. Daar moet deze publicatie antwoord op geven. De meerwaarde van de Kindertelefoon voor kinderen en jongeren komt naar voren en daarmee wordt het bestaansrecht van de Kindertelefoon getoond. De publicatie geeft inzicht in hoe de Kindertelefoon met bepaalde situaties omgaat en laat zien dat de Kindertelefoon een professionele organisaties is.

Wat heeft de Vriendenstichting gedaan?

De Vriendenstichting heeft per brief, e-mail en telefoon verschillende bedrijven en publieke organisaties benaderd met het aanbod om in de publicatie van de Kindertelefoon ruimte voor een advertentie te kopen. Met de opbrengsten van deze verkoop kon De Kindertelefoon de publicatie bekostigen. De kosten voor een advertentie varieerden zijn afhankelijk van de grootte van de advertentie.

Wat heeft de Vriendenstichting bereikt?

Op 3 april 2013 is het KT Magazine als eenmalige uitgave gelanceerd in de vorm van een glossy. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Vrienden van De Kindertelefoon ter hoogte van € 15.000. De glossy had als doel het werk van De Kindertelefoon op een toegankelijke wijze onder de aandacht te brengen van een brede doelgroep van politici, beslissers, bestuurders en professionals. De inhoud bestond uit een toelichting op het werk van De Kindertelefoon, telkens geïllustreerd met casuïstiek uit de praktijk. De oplage was 20.000. De SVK heeft in het magazine een eigen pagina gekregen waar de stichting kort wordt voorgesteld en een foto van het bestuur is opgenomen.

Bij het evenement waarop het magazine werd gelanceerd is het aangeboden aan Tweede Kamer leden Brigitte van der Burg en Loes Ypma. Het bestuur was bij dit evenement vertegenwoordigd.