Project Centrale communicatie met vrijwilligers (Hangout)

In het kort

De Kindertelefoon heeft bij de Vrienden van De Kindertelefoon een verzoek ingediend voor de gedeeltelijke financiering van een centraal digitaal communicatiemiddel met alle vrijwilligers. De vriendenstichting heeft een bedrag van € 15.000 voor dit doel ter beschikking gesteld.

Aanleiding

Om goed met alle 700 vrijwilligers te kunnen communiceren heeft De Kindertelefoon onlangs een nieuw platform in het leven geroepen: de Hangout. We vinden het belangrijk dat de informatievoorziening richting de vrijwilligers duidelijk, veilig en gebruiksvriendelijk verloopt. Om dit te faciliteren, is de Hangout bedacht. Daar vinden vrijwilligers onder meer landelijk nieuws over de organisatie, dienstinformatie dat voor hun werk relevant is, HR informatie, ICT-handleidingen en informatie over media-campagnes van en over De Kindertelefoon. Ook kan er via diverse groepen met elkaar gecommuniceerd worden. Hiervoor wordt het online platform Yammer gebruikt. Sinds de lancering van de Hangout kunnen vrijwilligers op één centrale plek alle informatie vinden die ze nodig hebben.

Het project

De donatie is besteed aan de doorontwikkeling van dit platform, zodat het platform nóg beter gaat werken en beter kan aansluiten op de behoeften van de vrijwilligers. In een eerdere versie van de Hangout ontbraken belangrijke functies zoals een archief en een zoekfunctie. Ook was er geen interactie mogelijk. Het is belangrijk dat de vrijwilligers makkelijk en veilig met ons kunnen communiceren en eenduidige informatie krijgen. Dat was een belangrijke reden om te vernieuwen. De Kindertelefoon heeft gekozen voor een integrale oplossing waar iedereen bij kan (vanaf diverse apparaten en ook vanuit huis). Een oplossing die bovendien voldoet aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Hangout 2.0 is op 1 maart 2021 in gebruik genomen.

Wat heeft de Vriendenstichting bereikt?

De Kindertelefoon beschikt nu over een centrale digitale plaats waar vrijwilligers worden geïnformeerd en waar zij met elkaar kunnen communiceren. Er zijn van de vrijwilligers alleen maar positieve reacties ontvangen. Zowel vrijwilligers als medewerkers vinden het erg gebruiksvriendelijk en zijn blij met de overzichtelijke informatievoorziening. De opmaak spreekt de gebruikers aan en is iedereen blij met de zoekfunctie. De mensen die informatie mogen publiceren op de Hangout vinden het erg gemakkelijk werken.