Het imagoproject

Het project

De Kindertelefoon heeft in 2018 bij de Vriendenstichting een verzoek ingediend voor de financiering voor een imagoproject waarbij is gewerkt aan een nieuwe positionering van De Kindertelefoon naar haar doelgroep.
De Kindertelefoon is nog steeds uniek in zijn soort, maar moet meer moeite doen om gezien te worden. Het project heeft gezorgd voor een helder geformuleerde, eenduidige boodschap die op alle niveaus en kanalen terugkomt, met name in het digitaal domein.

Campagne

De nieuwe campagne is erop gericht dat kinderen een realistische houding ontwikkelen ten aanzien van De Kindertelefoon, doordat ze zich persoonlijk herkennen in de communicatie van De Kindertelefoon. Met de campagne wordt ook duidelijk dat kinderen ook via chat De Kindertelefoon kunnen benaderen en er ook een uitgebreide website is ter ondersteuning.

https://www.youtube.com/watch?v=XPTjbIKNc1M&feature=youtu.be

Wat heeft de Vriendenstichting bereikt?

De Vriendenstichting heeft met het ter beschikking stellen van de bijdrage mede mogelijk gemaakt dat de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe campagne, waaronder de productie van nieuwe communicatiemiddelen en het in gebruik nemen hiervan, heeft kunnen plaatsvinden.