Onderzoek naar het binden en inzetten van oud-vrijwilligers

Het project

Voor De Kindertelefoon heeft het bestuur van de Vriendenstichting in 2018 het initiatief genomen een onderzoek uit te voeren onder de oud-vrijwilligers. Het onderzoek had een tweeledige vraagstelling: welke vormen van contact tussen De Kindertelefoon en de oud-vrijwilligers zijn gewenst en welke bijdragen zouden oud-vrijwilligers nog aan De Kindertelefoon kunnen leveren.

Onderzoek

Om meer inzicht te krijgen of haar oud-vrijwilligers bij de organisatie betrokken willen blijven, heeft de Vriendenstichting samen met de Kindertelefoon de volgende concrete vraag geformuleerd: Hoe kan de Kindertelefoon met behulp van communicatie de relatie met haar oud-vrijwilligers warm houden en blijven verbinden, zodat de relatie tussen De Kindertelefoon en haar oud-vrijwilligers blijft bestaan en een deel van deze groep blijft bijdragen aan het werk van De Kindertelefoon? Het bestuur van de Vriendenstichting heeft voor dit onderzoek een partij geselecteerd die het onderzoek heeft uitgevoerd en daarbij, namens De Kindertelefoon, de rol van opdrachtgever vervuld.

Scompany

Het onderzoek is uitgevoerd door Scompany. Dit is een bedrijf van de Hogeschool Utrecht, dat onder begeleiding, het onderzoek heeft laten uitvoeren door een team van 4 derdejaars studenten van de Hogeschool Utrecht, afdeling Communicatie, in de periode september-november 2018.

Wat heeft de Vriendenstichting bereikt?

Uit het onderzoek, dat mogelijk is gemaakt door de inzet en geldbijdrage van de Vriendenstichting, blijkt dat het overgrote deel van de oud vrijwilligers De Kindertelefoon nog steeds een wam hart toedraagt, zeer positief staat tegenover een verbinding met De Kindertelefoon en ook desgevraagd een bijdrage aan De Kindertelefoon zou willen leveren. Deze bijdragen zouden kunnen bestaan uit het vervullen van rollen als voorlichter, ambassadeur, projectmedewerkers of invaller.
De komende periode wordt, in goed overleg met de Kindertelefoon, gekeken hoe de resultaten van dit onderzoek een verdere bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Kindertelefoon.

Lees hier de casus tekst zoals deze door de studenten van Scompany is opgesteld.