Project Samenwerking met scholen

In het kort

De Kindertelefoon heeft bij de Vrienden van De Kindertelefoon een verzoek ingediend voor de gedeeltelijke financiering van projecten voor de uitbreiding van de samenwerking en activiteiten van De Kindertelefoon op basisscholen. De vriendenstichting heeft een bedrag van € 32.000 voor dit doel ter beschikking gesteld.

Waarom samenwerken met scholen?

In 2019 heeft De Kindertelefoon een onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid onder kinderen en jongeren. Hieruit bleek dat De Kindertelefoon onder kinderen tot 12 jaar minder bekend is (67%) dan onder jongeren tussen 13 en 18 jaar oud (92%). Voor De Kindertelefoon is het belangrijk dat ieder kind in Nederland weet van het bestaan van De Kindertelefoon. Daarom hebben wij een donatie gedaan om De Kindertelefoon te helpen de naamsbekendheid onder kinderen verder te helpen vergroten. Eén van de manieren waarop De Kindertelefoon dit kan realiseren is door beter samen te werken met basisscholen: dit is immers de plek waar ieder kind onder de 12 jaar oud naartoe gaat.

Het project

Om de naamsbekendheid van De Kindertelefoon op basisscholen te vergroten, start De Kindertelefoon diverse projecten. De donatie van de vriendenstichting wordt het komende jaar gebruikt om een deel van de kosten van de volgende projecten te financieren:

Project 1: Co-creatie met scholen. De Kindertelefoon start een project waarin zij nauw samenwerken met scholen. Door deze co-creatie weet De Kindertelefoon waar de behoefte ligt van leerkrachten, alvorens overige projecten uit te rollen om dit te realiseren, zodat dat wat wij doen aansluit bij de vraag van scholen.
Project 2: Aanbod ‘Kindertelefoon voor scholen’. De Kindertelefoon creëert een specifieke landingspagina op de website. Deze landingspagina ‘voor scholen’ is speciaal bedoeld voor leerkrachten. Zij kunnen hier precies zien wat De Kindertelefoon doet en waarom het belangrijk is dat op school over De Kindertelefoon wordt verteld. Ook kunnen zij lesmateriaal downloaden wat zij in de les zelfstandig kunnen gebruiken. Het voordeel hieraan is dat leerkrachten met dit materiaal zélf aan de slag kunnen. Het potentiële bereik (leerkrachten van 6.700 basisscholen) is dus vele malen groter dan wanneer De Kindertelefoon op onregelmatige tijden een gastles komt geven in één klas. Binnen het project wordt reeds bestaand lesmateriaal gereviewd en wordt het lesmateriaal uitgebreid met bijvoorbeeld aansprekende video’s of lesmateriaal dat geschikt is om kinderen te leren praten. De ontwikkeling van het lesmateriaal gebeurt samen met (een nader te selecteren) organisatie die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van aansprekend en interactief lesmateriaal. Ook wordt het samen met leerkrachten ontwikkeld, zodat er écht wordt ontwikkeld waar behoefte aan is.
Project 3: Samenwerken. De Kindertelefoon gaat binnen dit project intensiever samenwerken met organisaties die kunnen verwijzen naar De Kindertelefoon (in bijvoorbeeld reeds bestaand lesmateriaal). Er zijn talloze organisaties bezig met de mentale weerbaarheid van kinderen, en het zou zonde zijn om het wiel opnieuw uit te vinden.
Toekomstige projecten: volgend jaar gaat De Kindertelefoon naar verwachting een speciale campagne maken voor leerkrachten en basisscholen en fysiek promotiemateriaal toesturen naar scholen. Dit alles zodat kinderen De Kindertelefoon op meerdere plekken en momenten in school voorbij zien komen, én zodat leerkrachten weten dat er een speciaal productaanbod met lesmateriaal is vanuit De Kindertelefoon.

Wat heeft de Vriendenstichting bereikt?

Met hulp van de donatie van de Stichting Vrienden van De Kindertelefoon kunnen bovenstaande projecten doorgang vinden. Het beoogde doel is de naamsbekendheid onder de doelgroep <12 jaar te vergroten. De projecten zijn nog in volle gang en concrete resultaten zijn daarom nog niet bekend.